Nightwalking II

Het doel van 'Nightwalking II' is de wereld van iemand met aangeboren doofblindheid invoelbaar te maken. Zijn wereld is een wereld waarin twee belangrijke zintuiglijke modaliteiten ontbreken; de verte-zintuigen. Hierdoor is communiceren problematisch. Mensen met doofblindheid zijn vooral aangewezen op lichamelijke en tactiele vormen van communicatie.

Het zien en horen is voor de meesten van ons een vanzelfsprekendheid van alledag, maar kijken wij werkelijk zo goed? Deze vanzelfsprekendheden van kijken en luisteren kunnen ook vluchtig zijn: een snelle blik werpen, een inschatting maken en weer verder gaan. Is dat in zekere zin niet ook een beperking in de waarneming? Via 'Nightwalking II' houden personen met aangeboren doofblindheid ons een spiegel voor. Want wat neem je nou werkelijk waar?

'Nightwalking II' is een interdisciplinaire installatie bestaande uit een videoroom waar de film 'Touched' te zien is. Deze film is gemaakt door Ellen Blom en Marcel Prins. In deze film ontmoet iemand met aangeboren doofblindheid een danser van ICK. Naarmate beiden elkaar ontdekken in de dans, ontstaat er een bijzonder en intiem contact, gedreven op communicatie, ritme en samenspel. Het eerste deel van de installatie is een ervaringsruimte waarin je kunt ervaren hoe het is om zelf doofblind te zijn.

1/1