Eenmalige Donatie

Met ICK bouwen we sinds 2009 gestaag aan een platform voor de hedendaagse dans in Nederland. Onze ambitie is een substantiële en ontwikkelende bijdrage te leveren aan de toekomst van de dans. Dat doen we met dansvoorstellingen wereldwijd, met de begeleiding van jonge talentvolle choreografen, met ontwikkelingsprojecten op Europees niveau en met academische research- en educatieprogramma’s samen met universiteiten en primair onderwijs. De Gemeente Amsterdam benoemde ons tot Stadsgezelschap Dans en daarmee hebben we ook een samenbindende functie voor de lokale danssector gekregen. Theater de Meervaart is vanaf 2017 onze vaste thuisbasis van waaruit we onze activiteiten vormgeven. 

Wilt u ICK bijstaan met een eenmalig donatie? Wij waarderen iedere steun. Stort uw bijdrage, onder vermelding van naam en adres, op NL54 INGB 0006 2171 36 (BIC INGBNL2A) ten name van Stichting ICK. Wij danken u uiteraard met een persoonlijke bericht.

ICK is aangemerkt als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan het ICK kan daardoor fiscaal gunstig zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Benieuwd naar financiële voordelen van geven aan cultuur, kijk dan op www.daargeefjeom.nl 

lees meer

Meerjarige Gift

Ook wij voelen de druk van het veranderde cultuurbeleid en de bezuinigingen in de sector. En zoeken naar nieuwe bronnen van financiering. De nieuwe Geefwet biedt zeer aantrekkelijke fiscale mogelijkheden voor schenkers, reden dat we ons nu tot u wenden. 

Als u besluit ons financieel te ondersteunen met een gift gedurende vijf jaar, mag u de gift in mindering brengen op uw belastbaar inkomen (125%, culturele ANBI) en leidt tot een belastingreductie van maar liefst € 61,88 op iedere € 100,- als u in de hoogste schijf valt. Ten voorbeeld: Netto kost de schenking u bij maximale belastingaftrek slechts € 381,20 per jaar, als u € 1.000 per jaar zou schenken. 

Ook voor bedrijven die willen schenken, biedt de Geefwet voordelen, we informeren u er graag over. Zou u echter liever voor sponsoring (tot € 25.000 per jaar) kiezen, dan bespreken we graag met u de gewenste tegenprestaties. 

Mocht u geintresseerd zijn in een schenkingsovereenkomst of nog nadere informatie wensen, neemt u dan contact op met Harmen Spreen via email  of telefonisch op (020) 616 72 40. 

ICK is aangemerkt als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan het ICK kan daardoor fiscaal gunstig zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Benieuwd naar financiële voordelen van geven aan cultuur, kijk dan op www.daargeefjeom.nl 

lees meer