accéder au contenu

WHILE WE STRIVE

2015

Arno Schuitemaker

Drie dansers verleiden het publiek om mee te gaan in een zintuiglijke trip. Bedwelmend in intensiteit en magisch in eenvoud geven ze nieuw leven aan de relatie tussen geluid en beweging: zien wordt horen en horen wordt zien.

 

Ze cirkelen met hun armen, golven en trillen met hun lichamen, klampen zich intiem aan elkaar vast en brengen het ritme tot het uiterste. Barstend van energie zetten ze de zintuigen op scherp. Het maakt WHILE WE STRIVE tot een fysieke en akoestische ervaring die bezielt en resoneert.

lees meer