accéder au contenu

F(R)ICTIE / VICTORY BOOGIE WOOGIE

double Bill

Denden Karadeniz / Charles Pas

Denden vertrekt in zijn voorstelling F(r)ictie vanuit een Japans gezegde: “Fall down seven, stand up eight”, wat betekent dat elke keer als het leven je tegenzit, je weer opstaat en doorgaat. Victory Boogie Woogie is een fysieke solo van Charles Pas. Dit gedicht van lichaam en geluid gaat over de mens die probeert te overleven in de stad. 

Denden Karadeniz
F(r)ictie
In deze voorstelling vertrekt Denden vanuit een Japans gezegde: “Fall down seven, stand up eight”, wat betekent dat elke keer als het leven je tegenzit, je weer opstaat en doorgaat. Geïnspireerd door de mysterieuze oasis van een woestijn, plotselinge windstormen en door de energie die wordt opgewekt door frictie, experimenteert hij met choreografische elementen zoals tijd, herhaling, groepswerk versus individu. Denden onderzoekt zijn dynamische en zeer fysieke bewegingstaal verder als metafoor voor het leven in deze tijd, in een maatschappij die een aaneenschakeling lijkt van frictie en fictie en van vallen en opstaan.

Charles Pas
Victory Boogie Woogie is een fysieke solo van Charles Pas. Dit gedicht van lichaam en geluid gaat over de mens die probeert te overleven in de stad. Een jungle van voortdurend sneller racende levens die elkaar elke dag ontelbare keren rakelings kruisen. Doch een disfunctionele biotoop waar vaak elk organisme ieder voor zich is, geteisterd door onthechting. En zo: een eenzaamheid epidemie waar het afbrokkelen van een eens gevonden sociale cohesie, illusie en eens te meer desillusie wordt. De banaliteit van het kwaad.

In deze ‘oefening in mens zijn’ speelt Charles in dialoog met een volledig gesampled geluidsdecor van Willem Lenaerts. Hij begint ineengestuikt, alleen op scène, met enkel een rugzak om hem te vergezellen. Rond hem begint de soundtrack van de stad die hem doet oprichten. Willem schept de omgeving en laat Charles ontspringen in dans met de gecreëerde realiteiten, steeds weer opnieuw. Het verlangen om hiermee te spelen komt voort uit het opgroeien in een omgeving die nooit stabiel was en waarin verbinding sowieso geen gegeven was. Dat brengt je in een constante overlevingsmodus en een op je hoede zijn voor wat komen gaat. 

lees meer

next voorstelling

11 februari 2023
Première

Meervaart Theater - Amsterdam (Nl) - 20:30

Koop Kaarten

ga naar agenda