accéder au contenu

Marko Ivic, Fernanda Libman en Reza Mirabi

New Adventures 2021

Het collectief bestaande uit Marko Ivic (links), Fernanda Libman (midden) en Reza Mirabi (rechts) vindt zijn roots in verschillende praktijken binnen de uitvoerende kunsten. De makers studeerden allen aan de AHK, maar ieder in een ander departement. Fernanda (Brazilië/Portugal) studeerde in 2020 af aan de SNDO, Reza (Duitsland/Iran) in 2021 aan DAS Choreography en Marko (Venezuela/Kroatië) live electronica aan het Conservatorium. Alle drie de makers hebben het lichaam als uitgangspunt voor hun onderzoek en hun bewegingspraktijk staat sterk in relatie to geluid en muzikaliteit.

Tijdens het New Adventures traject willen ze van elkaars praktijken leren en daarin samenwerken via een niet-hiërarchische methodologie. In hun gezamenlijk onderzoek willen ze de vele relaties tussen beweging en geluid verkennen. Ze kijken naar de verschillen tussen beide fenomenen, gevallen waar beweging onafscheidelijk wordt van geluid, of waar geluid niet meer te onderscheiden is van muziek. Als methodologie werken ze met het concept van murmur (een laag, onduidelijk maar vaak continu geluid) als analogie voor geluid en murmuration als analogie voor beweging: ˈmɝː.mɚ (fonatiek van murmur) is de titel van het werk en verwijst tegelijkertijd naar de centrale benadering van het project. Door hun individuele benaderingen van beweging in relatie tot geluid in dezelfde ruimte te brengen willen zij samen een murmur creëren.