accéder au contenu

Opening - ICK Space for Dance Art

Een terugblik

Wethouder Touria Meliani heeft op 11 september de ICK Space for Dance Art geopend, een internationaal centrum voor hedendaagse dans in het nieuwe, iconische gebouw Westbeat in Amsterdam-Nieuw West. Bekijk de slider voor de foto's.

Vanaf september 2021 huist ICK Dans Amsterdam in het iconische gebouw Westbeat in Amsterdam. In samenwerking met kunstenaars uit allerlei disciplines vestigt het dansgezelschap er een Space for Dance Art, waar vanuit artistieke drift voorstellingen, workshops en symposia worden georganiseerd. In het gebouw wordt ook een mediatheek gevestigd, die open is voor het publiek. ICK heeft lang gezocht naar een ruimte waar dans en beweging zich als kunstvorm kunnen nestelen in de stad. Amsterdam heeft daarmee nu voor het eerst in de geschiedenis een eigen internationaal centrum voor hedendaagse dans. 

EXPOSITIE HET INTUÏTIEVE LICHAAM
Op zaterdag 11 september was de ICK Space for Dance Art in besloten kring geopend, in aanwezigheid van mevrouw Touria Meliani, Wethouder Kunst en Cultuur en het stadsdeel Nieuw-West. De verschillende ruimtes zijn ingewijd met de expositie Het Intuïtieve Lichaam. De expositie bestond uit een combinatie van tentoongestelde objecten, een film van Bogomir Doringer, een video-installatie van Ruben van Leer en Harmonic Dissonance, een interactief onderzoeksproject op het snijvlak van kunst en technologie. Ook is WE, the BREATH te zien, een nieuwe voorstelling die is gemaakt met zowel de dansers van de ICK-Company, als de jonge dansers van ICK-Next die pas vier weken bij het gezelschap zijn betrokken.