accéder au contenu

Openbare seminar: Knowledge in Making, Design by Doing

Hoe maak je dans toegankelijk als een op zichzelf staande vorm van kennis?

Suzan Tunca (ICK Dans Amsterdam) en Laura Karreman (Universiteit Utrecht) houden een lezing in de serie Transmission in Motion van de Universiteit Utrecht. Gratis bij te wonen op 26 mei 2021 van 15.00 tot 17.00.

Taal: Engels
Locatie: Microsoft Teams

In deze sessie van het TiM-seminar over “Knowledge in Making – Design by Doing” focussen we op het naar buiten brengen van choreografische ideeën door de ontwikkeling van digitale media. Het ontwerp van nieuwe toepassingen en 'digitale schriften' is nauw verbonden met de vraag hoe dergelijke media ons dans op een andere manier kunnen doen kennen. Dit soort 'mobiele archieven' belichten verschillende aspecten van dans en bieden de mogelijkheid om vragen over dans te stellen die nog niet eerder zijn gesteld.

Dansonderzoeker Suzan Tunca brengt dit onderwerp ter sprake vanuit haar jarenlange betrokkenheid bij het werk van de choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten en het Internationaal Centrum voor Choreografische Kunst (ICK Amsterdam). Om dans een duurzaam bestaan door de tijd heen te kunnen geven, doet ICK sinds 2005 onderzoek naar dans(an)notatie, documentatie en kennisoverdracht. Tunca bespreekt hoe Greco en Scholten's esthetische visie van 'het intuïtieve lichaam' ten grondslag ligt aan en informatie verschaft over het onderzoek van de ICK Academy, met speciale aandacht voor de recente online partituur van Amos Ben-Tal / OFFproject's voorstelling 60.

Tunca's presentatie wordt voorafgegaan door een inleiding van Laura Karreman, die het fenomeen van digitale partituren in een politieke en epistemologische context plaatst. Zij onderscheidt deze initiatieven als strategieën van zelfvisualisatie die worden gemotiveerd door meervoudige bekommernissen: niet alleen om artistieke kennis te bewaren en een nieuw publiek te bereiken, maar ook om tegemoet te komen aan de eisen van onze kenniseconomie.

Om de Online Score van Amos Ben-Tal/OFFprojects te bekijken, klik hier.

Suzan Tunca (1975, Turkije/Duitsland) is hoofd van de ICK Academie met een onderzoeksfocus en dans(an)notatie, documentatie en kennisoverdracht. Ze ontwikkelde en implementeerde een artistiek onderzoekscurriculum voor BA Dansstudenten aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam en begeleidt MA Choreografie studenten aan Codarts/Fontys. Ze is lid van DASresearch THIRD en promovendus bij PhDArts Universiteit Leiden.

Door haar werk als dansonderzoeker in professionele en educatieve contexten en als uitvoerend kunstenaar wil ze bijdragen aan de regeneratie en vooruitgang van de danskunst en de maatschappelijke erkenning ervan als een onschatbare bron voor belichaamde kennis.

Laura Karreman is universitair docent bij de vakgroep Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar ze doceert in de RMA Media, Art and Performance Studies, de MA Hedendaags Theater, Dans en Dramaturgie en de BA Media en Cultuur. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan de Universiteit Gent. Haar doctoraatsthesis was getiteld "The Motion Capture Imaginary: Digital renderings of dance knowledge." Haar onderzoek houdt zich bezig met epistemologische vragen over beweging, representatie en digitale technologieën, en onderzoekt nieuwe noties van dans- en performance-kennis.

Aanbevolen literatuur
James Leach, "Kennis maken uit beweging: Some notes on the contextual impetus to transmit knowledge from dance." in: Maaike Bleeker (red.) Transmissie in beweging: De technologisering van dans. Londen en New York: Routledge, 2017.

Aanvullende bron
Laura Karreman, "Dans als kennis" in The Motion Capture Imaginary: Digital Renderings of Dance Knowledge. Doctoraatsverhandeling, Universiteit Gent, 2017, p. 55-88. https://www.researchgate.net/publication/316428528_The_Motion_Capture_Imaginary_Digital_renderings_of_dance_knowledge#fullTextFileContent

Deze sessie is een initiatief van Mobilizing the Archive.
Mobilizing the Archive is een van de belangengroepen van Transmission in Motion
https://transmissioninmotion.sites.uu.nl/mobilizing-the-archive/ 

Mobilizing the Archive 
Mobilizing the Archive onderzoekt hedendaagse initiatieven en projecten die de traditionele opvattingen en praktijken van media- en performance-archieven radicaal trachten te hermodelleren. De groep onderzoekt in het bijzonder nieuwe soorten archieven en gerelateerde praktijkgerichte projecten die zijn ontstaan in de slipstream van de digitalisering van cultureel erfgoed. Dit omvat projecten die digitale technieken gebruiken om de traditionele praktijken van het registreren, documenteren en vastleggen van archiefdata (Derrida 1996, 10) te trotseren en in plaats daarvan alternatieve manieren te ontwikkelen om met betekenis om te gaan en deze te creëren, die multi-geauthoriseerd, open source en voortdurend in beweging zijn. Het soort projecten dat ons interesseert daagt dus de traditionele, gezaghebbende documentatie van mediadocumenten en performances uit als stilstaande objecten die begrijpelijk kunnen worden gemaakt, en verruimt de voorwaarden voor recreatie, uitwisseling en overdracht van archieven door kennis in beweging te brengen. Een belangrijk aspect van dergelijke projecten is het creëren van bewustzijn over de uitsluitingen en afwezigheden in onze bestaande kennissystemen en het uitnodigen tot een heroverweging van de rol die (gedigitaliseerde en born-digital) archieven daarin spelen. Vanuit deze interesse stimuleert de groep een interdisciplinaire dialoog tussen kunstenaars, archivarissen en wetenschappers, met als doel een kritisch begrip te ontwikkelen van de gelaagde betekenissen van gedigitaliseerde archiefcollecties. Mobilizing the Archive wil zo de voorwaarden scheppen voor een dialoog die nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden mogelijk maakt, en verslag uitbrengen over lopend onderzoek op deze gebieden.

Foto's
Extra Dry door Emio Greco | PC. Foto: Laurent Ziegler.

lees meer