accéder au contenu

EDN Atelier

The Body of Skill and Opportunity: Equity through embodied practices

Er valt veel te bespreken als we in het begrip 'equity' duiken. Maar hoe krijgt het vorm in de praktijk?

 

Tijdens een driedaags Atelier (17-19 mei), in het kader van het European Dancehouse Network, verkennen we verschillende pogingen om equity te benaderen als integraal onderdeel van een danspraktijk. Danskunstenaars Connor Schumacher, Jija Sohn en Aleksandra Lemm, en Christian Guerematchi cureren elk een dag en kregen de kans om andere kunstenaars uit te nodigen. Het Atelier richt zich op het delen van belichaamde praktijken en instrumenten om vanuit een (meer) rechtvaardige, 'equitable' basis te werken. Tijdens het Atelier delen de uitgenodigde kunstenaars hun tools voor het beoefenen en belichamen van rechtvaardigheid - bijvoorbeeld in de manier waarop we ons professioneel organiseren en in het maken van artistieke keuzes. In de loop van de drie dagen zullen we onze 'soft skills' aanwakkeren en via hen tools verkennen om kansengelijkheid aan te moedigen en uit te oefenen in de context en relatie van onze bewegende lichamen, om vervolgens uit te komen bij onze eigen lichamen en artistieke keuzes.

 

Voor dit Atelier nodigen we zowel danskunstenaars als culturele professionals werkzaam in de podiumkunsten uit om actief deel te nemen aan deze gedeelde belichaamde onderzoeken.

 

Meld je hier aan!

 

The practice of Opening and Closing - 17 mei 12:00-18:00 @Dansateliers 

Op 17 mei co-cureert Connor Schumacher. We starten de dag vanuit zijn visie op dans en hoe hij de bevindingen van het Europese project Empowering Dance ziet als basis, een zaadje, van het beoefenen van gelijkheid op de dansvloer. Hij zal ons via een guided rave langs principes en tools leiden die hij in zijn praktijk toepast en die gerelateerd zijn aan het trainen van soft skills. Zodra we ons hebben opgewarmd, gaan we verder in een choreografische dialoog die Connor vormgeeft rond het persoonlijke, het sociale en het politieke.   

Connor nodigt daarnaast kunstenaar en educator Joy Mariama Smith uit. Hen* werkt met performance, installatie en beweging en richt zich op vraagstukken rondom zichtbaarheid, geprojecteerde identiteiten en zelfrepresentatie in verschillende contexten. Door middel van dans, performance en installatie onderzoekt hen de wisselwerking tussen het lichaam en de culturele, sociale en fysieke omgeving waarin dit lichaam zich bevindt. Met werk waarin het onderscheid tussen toeschouwer en deelnemer vervaagt, moedigt hen bezoekers aan om na te denken over de manieren waarop zij ruimte gebruiken. Wanneer Joy Mariama Smith faciliteert, cultiveert hen actief inclusieve ruimtes.  

*hen/hun - gebruikt als genderneutraal voornaamwoord in de eerste persoon in het Nederlands. 

Hier meer over: Empowering Dance - Soft Skills in Dance Guidebook – how to enhance your practice. 

 

The practice of Relationships - 18 mei 10:00-17:00 @Dansateliers 

Op 18 mei geven we ruimte aan de visie en praktijk van Jija Sohn en Alexandra Lemm. Vanuit kernwaarden care en vulnerability bevragen zij onze werkcondities en geven ze vorm aan relaties. Samen bouwen ze aan een beweging die de randvoorwaarden voor professionele samenwerking bevraagt en kantelen zo de positie van de kunstenaar ten opzichte van een instituut of financieringspartij. Jija is daarnaast een van de choreografen die deelneemt aan het Europese community building project Performing Gender, Dancing in your shoes waarin eveneens posities en machtsverhoudingen bevraagd worden en nam ze deel aan het residentie programma Crowd – voor community geëngageerde dansmakers. 

 

The practice of Decolonisation- 19 mei 10:00-17:00 @ ICK Dans Amsterdam 

Op 19 mei co-cureert de Sloveense/Centraal-Afrikaanse dansmaker Christian Guerematchi de dag in Amsterdam. Christian vertrekt in zijn werk vanuit het zwarte lichaam in relatie tot westerse culturele en sociale structuren. Na een korte introductie wordt de dag geopend door de Iraanse dansmaker Roshanak Morrowatian, die haar fysieke praktijk deelt. Haar choreografisch werk belichaamt op fysieke en spirituele wijze de veelzijdigheid van de mens en stelt een hedendaagse inclusieve dans voor die de kracht van het collectief viert. Daarnaast leidt kunstenaar/curator Richard Kofi, die in zijn werk en onderzoek on-afgeronde geschiedenissen uit het verleden bekijkt en deze speculatieve toekomsten geeft, een interactief panel. Richard Kofi is expert op het gebied van Afrofuturisme en zal vanuit dit perspectief het interactieve panel over equity leiden samen met Christian Guerematchi. Uiteindelijk zoomen we via fysieke praktijken door zowel Christian Guerematchi als researcher/danser Suzan Tunca verder in op de staat waarin lichamen verkeren en hoe we door onze huid heen naar binnen kunnen keren en dichter bij equity kunnen komen in de danspraktijk.   

 

 

Het Atelier wordt mede georganiseerd door Dansateliers Rotterdam en ICK Dans Amsterdam en vindt zowel in Rotterdam (17+18 mei) als in Amsterdam (19 mei) plaats. EDN Atelier deelnemers reizen na de sessie op 18 mei per trein van Rotterdam naar Amsterdam.

 

Alle deelnemers zijn uitgenodigd voor de openingsavond van het Moving Futures Festival in Amsterdam (Dansateliers en ICK-Artist Space zijn beide partner van dit netwerk) op 19 mei, met optredens van Emma Evelein & Remy Tilburg, Nick Deroo, en Shelfish/Veerle van Overloop.

 

 

lees meer