ANNOTATIE EN DOCUMENTATIE

Het niet-zegbare verwoorden

Samen met Motion Bank onderzoeken we sinds 2016 live en post-annotatie van creatieve processen. Motion Bank is gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor het annoteren en publiceren van Online Scores. Wij voegen daar onze expertise in vocabulaire-ontwikkeling vanuit de danspraktijk (ABCdaire) aan toe.

Door samen te werken met Motion Bank integreren we:

  • de documentatie van bewegingstaal bij ICK 
  • ons gezamenlijke notatieonderzoek gebaseerd op Capturing Intention en Inside Movement Knowledge
  • de ontwikkeling van annotatie- en online publicatiesystemen van <Motion Bank>.  

Tussen 2016 en 2018 gebruikten we voor het documenteren van creatieve processen van kunstenaars bij ICK Piecemaker2, een prototype voor een multi-user-applicatie voor het annoteren van dans. Het resultaat was een klein archief van geannoteerde fragmenten van creatieve processen: dat is nu het vertrekpunt voor verder onderzoek naar annotatiemethodieken.

Met diverse internationale partners bekijken we hoe we andere choreografische signaturen kunnen inzetten voor de annotatie van creatieve processen in de dans. Dat deden we bijvoorbeeld tijdens de Research Academy aan de Zürcher Hochschule der Künste in oktober 2018. Met een internationale groep kunstenaars uit verschillende podiumkunsten onderzochten we video-annotatie voor het publiceren van lichamelijke kennis. De creatie 60 van Amos Ben-Tal (2019) publiceerden we met de Motion Bank annotatiesoftware Piecemaker3 en het online publicatiesysteem MOSYS. Je bekijkt de Online Score hier: Amos 60 Online Score

Voortbestaan waarborgen

Als we creatieve processen in de dans toegankelijk maken en publiceren, kunnen we artistieke visies en kennis vanuit verschillende podiumkunsten beter bij het bredere discours rond kunst en kennis betrekken. En waarborgen we tegelijkertijd het voortbestaan van vluchtige en onuitsprekelijke artistieke inhoud.

Onze samenwerking met Motion Bank leverde ons een nominatie op voor de Digital Preservation Awards 2018 in de categorie Open Data Institute Award voor meest Opvallend Digitale Conserveringsinitiatief in Handel, Industrie en de Derde sector.  

- Voor meer informatie over annotatie, neem contact op met Suzan Tunca.

1/1