accéder au contenu

DS/DM - Universiteit van Amsterdam, UVA

WORKHOPS EN LEZINGEN


DOUBLE SKIN / DOUBLE MIND - Theaterwetenschappen:

Deze workshop voor studenten van Theaterwetenschappen, Universiteit van Amsterdam is gebaseerd op de basisprincipes van Double Skin/Double Mind, gemaakt door Emio Greco en Pieter C. Scholten. Deze dansmethode is in 1997 ontstaan en wordt sindsdien gebruikt voor het geven van workshops, als pre performance-ervaringstool en als hulpmiddel voor wetenschappelijke experimenten.

Tijdens een eendaagse workshop voor hun collegeproject Van tekst naar voorstelling zal de methode dienen als creatieve omgeving voor studenten om hun eigen bewegingsmateriaal te genereren en te repeteren. Basisinformatie uit de principes van Double Skin/Double Mind wordt gebruikt als bron of inspiratie voor de deelnemers.

 

DOUBLE SKIN / DOUBLE MIND - Filosofie:

Bachelorstudenten Filosofie bij de UVA kunnen een “Filosofisch Practicum” volgen waar zij leren hun wijsgerige vaardigheden buiten de universiteit toe te passen in de context van bijvoorbeeld media, theater, kunst, onderwijs of bestuur. Als onderdeel van de module “Filosofie en Kunst” nemen de studenten deel aan een DS/DM workshop en een lezing over het ICK onderzoek naar het intuïtieve lichaam als voedingsbodem voor reflectie en discussie. Het doel is om de studenten de ervaring van een kruisbestuiving tussen de kunstpraktijk en de filosofie te geven en om hun te laten bevragen wat artistiek en filosofisch onderzoek met elkaar te maken hebben.  

De workshop en het  discours rondom het intuïtieve lichaam samen met docent Dr. Sybrandt van Keulen en zijn studenten verrijkt het ICK onderzoek rondom het intuïtieve lichaam met unieke perspektieven vanuit de Filosofie en verbreedt de maatschappelijke reikwijdte van de dansmethode DS/DM. 

De workshop en lezing worden begeleid door dansonderzoekster en een van de vorige ICK-dansers, Suzan Tunca. 

 

foto © Bas de Brouwer

lees meer