accéder au contenu

Double Skin / Double Mind - Intuïtieve lichaam - Filosofie, UvA


Filosofie studenten aan de UVA nemen deel aan een DS/DM workshop en lezing over het intuitieve lichaam. De dansmethode Double Skin/Double Mind van Emio Greco en Pieter C. Scholten is in 1997 ontstaan en wordt sindsdien gebruikt voor het geven van workshops, als pre-performance ervaringstool en voor wetenschappelijke experimenten. Het intuitieve lichaam in de dans beweegt tussen het instinct en diens rationalisatie en is een kernbegrip van het artistieke onderzoek en de talentontwikkeling bij ICK.   

Bachelorstudenten Filosofie bij de UVA kunnen een “Filosofisch Practicum” volgen waar zij leren hun wijsgerige vaardigheden buiten de universiteit toe te passen in de context van bijvoorbeeld media, theater, kunst, onderwijs of bestuur. Als onderdeel van de module “Filosofie en Kunst” nemen de studenten deel aan een DS/DM workshop en een lezing over het ICK onderzoek naar het intuïtieve lichaam als voedingsbodem voor reflectie en discussie. Het doel is om de studenten de ervaring van een kruisbestuiving tussen de kunstpraktijk en de filosofie te geven en om hun te laten bevragen wat artistiek en filosofisch onderzoek met elkaar te maken hebben.  

De workshop en het  discours rondom het intuïtieve lichaam samen met docent Dr. Sybrandt van Keulen en zijn studenten verrijkt het ICK onderzoek rondom het intuïtieve lichaam met unieke perspektieven vanuit de Filosofie en verbreedt de maatschappelijke reikwijdte van de dansmethode DS/DM. 

De workshop en lezing worden begeleid door dansonderzoekster en een van de vorige ICK-dansers, Suzan Tunca.