Vmbo denktank

Hoe krijgen we het vmbo aan het dansen?

Samen met culturele partners, Bekijk't, Foam, School der Poëzie en Poldertheater vormt ICK Amsterdam de vmbo-denktank. Daarin onderzoeken we hoe we samen tot een beter cultuureducatieaanbod voor het Amsterdamse vmbo komen. Ons doel is een multidisciplinair, gezamenlijk aanbod dat we in co-creatie ontwikkelen.

In de periode 2015 – 2017 ontwikkelden we met de Meervaart en het Wellant College in Sloten de leerlijn Hedendaagse dans voor het vmbo. 

In 2021 zijn we gestart met een interdisciplinair pilotproject op Montessori Lyceum Oostpoort, Mundus College, ABC Noorderlicht en Yuverta Sloten (voormaling Wellant College). In dit project maken leerlingen uit de eerste of tweede klas vmbo kennis met de verschillende kunstdisciplines aan de hand van het thema “Dit ben ik”. De leerlingen sluiten dit project op 13 december af met optredens en presentaties in de OBA.